about us


Toate serviciile oferite de Apisorelia S.R.L. se desfăşoară cu deplina respectare a tuturor prevederilor legale în vigoare.
Tarifele serviciilor prestate se negociază funcţie de cantitatea de deşeuri preluată şi transportată în vederea eliminării finale.