SERVICII

COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI

STOCAREA TEMPORARA A DESEURILOR

ACTIVITATI DE DEPOLUARE SI ECOLOGIZARE

RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE

BIOREMEDIEREA SOLULUI

TRATAREA EMULSIILOR SI A APELOR INDUSTRIALE

COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI DE NATURA MEDICALA SI MEDICAMENTE EXPIRATE