DESPRE NOI

 Societatea comercială APISORELIA SRL este autorizată, să desfășoare complexe și diverse activități în domeniul managementului deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase, la nivel national și în țările membre ale Uniunii Europene. Scopul societății este de a oferi soluții complete utilizând cele mai bune tehnici disponibile pentru gestionarea deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase, fără a aduce prejudicii calității factorilor de mediu și sănătății umane. Principalele activități desfășurate sunt:
  – colectarea și transportul deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase, inclusiv a deșeurilor de natură medicală și a medicamentelor expirate, în scopul valorificării sau eliminării finale prin metode specifice;
  – colectarea, stocarea temporară și sortarea deșeurilor industriale reciclabile, înainte de transportul spre valorificatori autorizați;
  – valorificarea energetică a deșeurilor reciclabile prin producerea de combustibil alternativ, utilizabil în industria cimentului și în producerea de energie;
  – tratare emulsii și ape industriale uzate;
  – activități și servicii de depoluare, decontaminare și ecologizare a instalațiilor și amplasamentelor industriale,
  – tratare si decontaminare soluri poluate cu produse petroliere, in-situ și ex-situ aplicând metoda landfarming, atât în țară, cât și în străinătate.
  

Managementul deșeurilor industriale – colectarea deșeurilor de la generatori, transportul acestora la punctul de valorificare sau eliminare finală, stocarea lor temporară etc., precum și elaborarea întregii documentații aferente – este o activitate complexă, care necesită un înalt grad de pregătire profesională, o bună cunoaștere și înțelegere a legislației din domeniu, precum și o atentă monitorizarea a pieței. Concurența în domeniu este acerbă. Ceea ce diferențiază firma noastră de alte companii ce își desfășoară activitatea în domeniul managementului deșeurilor este faptul ca oferim servicii optime la preturi rezonabile, negociabile, adaptate conditiilor economice si potentialului clientilor nostri,precum si abilitatea sa de a inspira în mintea acestora, acel sentiment de încredere necesar stabilirii unei bune relații comerciale.
Personalul nostru implicat în relația cu clienții reușește să facă acest lucru respectând cu strictețe câteva reguli:
  – oferim o gamă largă de recomandări clienților noștri privind gestionarea deșeurilor la locul generării (modalitate stocare, modalitate ambalare, etichetare);
  – oferim sugestii în legătură cu serviciile furnizate de noi;
  – planificăm următoarea mișcare, ținând cont de posibilitățile și disponibilitatea clienților;
  – oferim clienților noștri toată documentația necesară demonstrării în fața organelor abilitate, privind modul corect și legal în care au fost eliminate deșeurile.
  – demonstrăm operativitate, seriozitate și profesionalism.
  Analiza solicitărilor, pregătirea modului de lucru, coordonarea și desfășurarea întregii activități a societății este realizată de către personalul instruit și specializat al firmelor componente, în număr de peste 45 de persoane cu pregătire superioară (ingineri și maiștri chimiști, biochimiști, biologi, ingineri constructori, ingineri auto, șoferi profesioniști pregătiți și autorizați ADR) și un număr de peste 90 de muncitori și persoane cu studii medii.

SC APISORELIA SRL, important prestator de servicii pe piața colectării, transportului, depozitării temporare, decontaminării, reciclării, tratării emulsiilor, este consecventă misiunii sale de a fi un leader al evoluției, transformării și performanței, având ca țel excelența.
 Dorind să realizăm un echilibru între calitatea serviciilor oferite, protecția mediului în care ne desfășurăm activitatea și prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, am implementat un sistem de management calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională integrat în sistemul de management global al organizației.  Organizația este angajată în realizarea de servicii care să satisfacă în totalitate cerințele și așteptărilor clienților săi, menținând în același timp criteriile de rentabilitate, pe baza unui ecomanagement performant.

 În centrul preocupărilor noastre se află:
     – CALITATEA serviciilor oferite clienților nostri, în vederea creșterii încrederii și satisfacției acestora;
    – OMUL care are dreptul la o viață sănătoasă într-un mediu curat și lipsit de pericole;
    – MEDIUL ÎNCONJURĂTOR cu resursele lui naturale, care trebuie protejate și valorificate cât mai eficient, respectând principiile dezvoltării durabile.

  

Politica noastră în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, ne angajează pentru realizarea următoarelor deziderate:
  Creșterea permanentă a încrederii și satisfacției clienților prin calitatea serviciilor pe care le oferim, creșterea continuă a calității serviciilor oferite;
  Crearea de avantaje competitive prin dezvoltarea strategiei alianței și parteneriatului cu furnizorii și clienții noștri;
  Conștientizarea și implicarea personalului, cea mai importantă resursă a organizației, prin instruire, motivare, comunicare deschisă și participarea activă la procesele organizaționale;
  Asigurarea dezvoltării durabile a organizației și a comunității în care ne desfășurăm activitatea, prin optimizarea utilizării resurselor și diminuarea impactelor asupra mediului;
  Asigurarea conformității cu cerințele legale, standardele, directivele europene, reglementările aplicabile produselor și proceselor organizației precum și cu alte cerințe adoptate de organizație;
 Asigurarea unui microclimat de muncă sigur, prin evaluarea, eliminarea sau reducerea riscurilor și expunerii angajaților, partenerilor și vizitatorilor, Îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat prin implementarea de soluții noi și, în același timp, prin acțiuni de prevenire a apariției unor neconformități ale serviciului;
 Evaluarea în permanență a stadiului de implementare și eficacitate a Sistemului de Management Integrat, prin optimizarea tuturor proceselor din organizație, instruirea, implicarea și motivarea personalului la toate nivelurile;
 Reprezentantul managementului pentru sistemul de management integrat calitate, mediu sănătate și securitate ocupațională, numit prin decizie, este investit cu autoritatea și responsabilitatea de a coordona implementatea politicii și realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale.
 Funcționarea adecvată și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat implică participarea și responsabilitatea tuturor și a fiecărui angajat în parte. Responsabilitatea privind calitatea serviciilor, protejarea mediului și respectarea cerințelor referitoare la securitatea și sănătatea ocupațională revine de asemenea tuturor angajaților organizației, prin angajarea totală în activitățile desfășurate la locul de muncă.
 Managementul de vârf al organizației este promotorul îmbunătățirii continue în strategia, procesele și sistemele de management organizaționale și satisfacerii cerințelor aplicabile, în scopul creșterii performanțelor și a prestigiului organizației.