Colectare si transport deseuri

Servicii de colectare şi transport de deşeuri

S.C. APISORELIA S.R.L. este abilitată să colecteze, să transporte şi să asigure valorificare/eliminarea finală, prin diverse procedee specifice, a unei game largi de deşeuri industriale periculoase şi nepericuloase, precum şi a deşeurilor de natură medicală şi a medicamentelor expirate.
Apisorelia S.R.L. deţine autorizaţie de mediu pentru această activitate, eliberată de Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului, precum şi licență de transport auto de mărfuri. De asemenea, suntem certificaţi în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001.
Colectarea și transportul deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase către agenţii economici care asigură valorificarea sau eliminarea finală se face cu ajutorul unei flote auto diversificate, pornind de la autoutilitare de 1 tonă şi ajungând la ansambluri cap tractor + semiremorcă de 40 de tone. Parcul auto al firmei noastre numără, la această dată, peste 25 astfel de autovehicule.

Apisorelia S.R.L. colectează de la persoanele juridice diverse categorii de deşeuri periculoase şi nepericuloase, clasificate conform H.G. nr. 856/2002. Dintre aceste deşeuri, amintim în continuare doar câteva categorii:

CATEGORIA DE DESEU

Uleiuri uzate de orice categorie, inclusiv uleiuri cu PCB
Filtre de ulei și de combustibil
Șlamuri din rezervoare și cisterne
Șlamuri și nămoluri industriale
Deșeuri și resturi de vaseline
Ceruri și grăsimi uzate
Emulsii de orice fel
Deșeuri de vopseluri, adezivi și solvenți
Deșeuri de coloranți și de cerneluri
Deșeuri de tonere și cartușe de imprimantă
Nisip și pământ contaminate cu substanțe periculoase
Materiale absorbante contaminate
Deșeuri de polietilenă, polipropilenă și alte materiale plastice
Deșeuri de hârtie și carton
Deșeuri de materiale de construcție și materiale izolante
Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)
Catalizatori uzați
Deșeuri de materiale textile
Deșeuri de piele
Deșeuri de sticlă
Ambalaje contaminate
Substanțe chimice de laborator expirate sau istorice
Deșeuri medicale și medicamente expirate

VALORIFICARE / ELIMINARE

Regenerare (R9)
Coincinerare (R1)
Coincinerare (R1)
Tratare și depozitare (D9, D5)
Coincinerare (R1)
Coincinerare (R1)
Tratare (D9)
Coincinerare (R1)
Coincinerare (R1)
Valorificare (R12)
Depozitare (D5)
Coincinerare (R1)
Reciclare (R3)
Reciclare (R3)
Depozitare (D5)
Reciclare (R12)
Valorificare (R5)
Coincinerare (R1)
Incinerare (D10)
Valorificare (R5)
Coincinerare (R1)
Incinerare (D10)
Incinerare (D10)

S.C. APISORELIA S.R.L. este abilitată să colecteze, să transporte şi să asigure valorificare/eliminarea finală, prin diverse procedee specifice, a unei game largi de deşeuri industriale periculoase şi nepericuloase, precum şi a deşeurilor de natură medicală şi a medicamentelor expirate.
  Apisorelia S.R.L. deţine autorizaţie de mediu pentru această activitate, eliberată de Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului, precum şi licență de transport auto de mărfuri. De asemenea, suntem certificaţi în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001.
  Colectarea și transportul deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase către agenţii economici care asigură valorificarea sau eliminarea finală se face cu ajutorul unei flote auto diversificate, pornind de la autoutilitare de 1 tonă şi ajungând la ansambluri cap tractor + semiremorcă de 40 de tone. Parcul auto al firmei noastre numără, la această dată, peste 25 astfel de autovehicule.