Bioremedierea solului

Bioremedierea și tratarea solurilor contaminate cu hidrocarburi

    Activitatea de bioremediere se referă la utilizarea microorganismelor pentru degradarea contaminanților care reprezintă riscuri pentru calitatea factorilor de mediu și pentru sănătatea umană.

   Bioremedierea este un proces biotehnologic și natural rentabil, alimentat de către enzimele microbiene. Utilizarea enzimelor în procesul de bioremediere are avantaje considerabile față de bioremedierea convențională realizată cu ajutorul bacteriilor și a nutrienților.

    Sunt utilizate atât abordări de remediere in situ (pe amplasament), cât și ex-situ (îndepărtarea și tratarea în afara amplasamentului).

 

Versatilitatea microorganismelor de a degrada o gamă vastă de poluanți face ca bioremedierea să fie o tehnologie ce se poate aplica pentru mai multe tipuri de sol.
Bioremedierea depinde de interacțiunile ce au loc între următorii trei factori:
• substrat (poluant);
• organisme;
• mediul înconjurător.
Bioremedierea implică utilizarea diverselor microorganisme ce sunt capabile să degradeze și să reducă toxicitatea poluanților din mediu.
Compania APISORELIA a acumulat experiență în domeniul bioremedierii solului contaminat cu hidrocarburi în urma desfășurării a diverse proiecte în România, dar și la nivel internațional. O mare contribuție o au proiectele desfășurate în Kuweit, unde condițiile climatice specifice zonei pustii, natura hidrocarburilor, dar și caracteristicile solului nisipos, au dus la aplicarea unei soluții noi de bioremediere ce a avut rezultate spectaculoase. Aceste rezultate au fost prezentate în cadrul work-shop-urilor ce au avut ca temă remedierea solurilor contaminate, fiind apreciate de ceilalți participanți cu experiență în domeniu.

Tratarea solului și a nămolurilor contaminate cu hidrocarburi

 Inspectarea şi verificarea amplasamentului
 Pretratarea şi analiza probei
 Recoltarea solului şi a nămolului conform cererii
 Colectare şi transport
 Operaţiuni de cântărire
 Prelucrare şi depozitare
 Stabilirea preliminară a metodei de tratare
 Amestecul nutrienţilor şi a aditivilor
 Adăugarea bacteriei pentru tratament
 Monitorizarea tratării şi a performanţei
 Atingerea cerinţelor standardelor
 Îndepărtarea şi depozitarea în scopul eliminării
 Eliminarea solului tratat
 Recuperarea uleiului uzat

Societatea APISORELIA este preocupată de realizarea unei cercetări continue cu scopul găsirii și implementării celor mai bune metode de tratare a solurilor contaminate cu hidrocarburi.
Cercetările în acest domeniu efectuate în cadrul laboratoarelor APISORELIA și colaborarea cu centre de cercetare specializate, au dus la dezvoltarea tehnologiei avansate de bioprocesare pentru reducerea toxicităţii poluante şi de asemenea pentru obţinerea unor noi substanţe utile.

Metode de bioremediere a solului