Colectarea deșeurilor medicale și medicamentelor expirate

Deșeurile medicale includ toate deșeurile rezultate în urma activității instituțiilor sanitare, a institutelor de cercetare și laboratoarelor medicale.

Deșeurile medicale sunt clasificate în mai multe categorii:

InfoGestionarea deșeurilor medicale

Deşeurile care provin din cabinetele medicale ori din spitale pot fi considerate adevărate bombe ecologice.

SIDA şi hepatita C nu sunt decât două dintre bolile care pot fi răspândite în urma gestionării defectuoase a resturilor medicale, care trebuie sterilizate în spitale sau arse într-un incinerator.

Deşeurile medicale trebuie să aibă un regim special de colectare şi apoi de distrugere. Ele se împart în deşeuri nepericuloase, care sunt asimilabile celor menajere şi în deşeuri periculoase, în care sunt incluse deşeurile anatomo-patologice (în această categorie întră organele) şi deşeurile infecţioase (ex. seringile şi bandajele îmbibate cu sânge).

Potrivit normelor europene în vigoare care vizează gestionarea deşeurilor medicale, instituţiile medico-sanitare trebuie să dispună de recipiente şi spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor medicale înainte de eliminarea finală prin intermediul unor firme autorizate.

În acest context, firma noastră asigură unităţilor sanitare servicii complete de preluare, transport şi eliminare finală a tuturor categoriilor de deşeuri medicale. Serviciile oferite de noi includ şi furnizarea către partenerii noştri de contract a recipientelor speciale (pungi galbene, cutii de carton, recipienţi din material plastic) pentru colectarea deşeurilor medicale.

Foto
Foto1 deseuri medicale Foto2 deseuri medicale Foto3 deseuri medicale Foto3 deseuri medicale

Ambalaje utilizate la colectarea deșeurilor de natură medicală.