Reciclarea deșeurilor de hârtie și carton

Firma noastră conștientizează importanța reciclării materialelor la nivel mondial, în scopul economisirii resurselor naturale. Procesul de reciclare este pasul cheie al strategiei de management al deșeurilor, alături de procesul de reducere a consumului şi reutilizării resurselor. Reciclarea presupune de multe ori şi reutilizare, fiind un concept mai larg. Materialele reciclabile provin din mediul industrial, birouri sau locuințe şi constau din hârtie, plastic, sticlă, metal şi materiale textile.

Hârtia este cel mai frecvent deșeu și se eliberează din toate domeniile de activitate. Producerea hârtie la scară industrială are efecte asupra mediului atât la începutul lanțului (când materiile prime sunt achiziționate și procesate), cât și la finele acestuia (înlăturarea deșeurilor de hârtie).

În prezent, 40% din pasta de hârtie provine din lemn (în cele mai multe fabrici de hârtie moderne, numai 9-16% din pasta de hârtie provine din bușteni; restul provine din deșeuri de lemn, care, în mod tradițional, ar fi fost folosite la ardere). Producția de hârtie folosește cca. 35% dintre arborii tăiați și reprezintă 1,2% din industria mondială. Reciclarea unei tone de ziare salvează aprox. o tonă de lemn, în timp ce reciclarea unei tone de hârtie de copiator salvează mai mult de două tone de lemn.

InfoDe ce să reciclăm hârtia?
  • Pasta de lemn necesară fabricării hârtie se obține, de obicei, din plantații controlate, în general de conifere, care au înlocuit multe păduri vechi, creând astfel unele dezechilibre naturale, prin pierderea multor habitate naturale și ecosisteme, distrugând și amenințând cu dispariția multe specii de plante și animale. Mai mult, copacii bătrâni absorb și înmagazinează cantități mari de carbon, contribuind astfel la reducerea gazelor cu efect de seră din atmosferă. Atunci când aceștia sunt tăiați, mare parte din carbonul stocat ajunge înapoi în atmosferă. Așadar, reciclarea hârtiei ajută la păstrarea ecosistemelor și la economisirea unor resurse naturale epuizabile.
  • Reciclarea hârtiei presupune utilizarea cu până la 65% mai puțină energie decât producția de hârtie virgină (mare parte din energia dedicată producţiei de hârtie se consumă prin transformarea lemnului în hârtie) şi cu 80% mai puţină apă.
  • Reciclarea hârtiei rezolvă problema depozitării deşeurilor, atât din punct de vedere al costurilor, cât şi al transportului.
  • Hârtia este biodegradabilă. În timp ce putrezeşte în gropile de gunoi, se produce metan, un gaz cu efect de seră foarte puternic. Reciclarea hârtiei ajută la reducerea emisiilor de CO2 şi metan şi ajută la diminuarea încălzirii globale.
  • Hârtia reciclată nu este realbită în mod normal, iar dacă totuşi intră într-un proces de albire, se foloseşte oxigen şi nu clor, ca la cea din fibre virgine. Asta reduce cantitatea de toxine degajate în aer şi în apă. Chimicalele folosite pentru descompunerea fibrelor şi agenţii de înălbire poluează şi trebuie trataţi înainte de a fi deversaţi sau eliberaţi în atmosferă.
Foto
Foto1 deseuri de hartie Foto2 deseuri de hartie Foto3 deseuri de hartie

Surse:

https://en.wikipedia.org/wiki/Paper_recycling

https://www.hartareciclarii.ro/pages/reciclareahartiei