Misiune

Misiune

Protejarea mediului prin preluarea deşeurilor de la generator şi asigurarea eliminării finale a acestora prin procedee specifice

Managementul eficient şi adecvat al deşeurilor, indiferent de categoria acestora

Reducerea volumului deşeurilor la generator, înainte de eliminarea finală

Optimizarea costurilor de management al deşeurilor la nivelul generatorilor

Reducerea noxelor emise, în general, în cursul incinerării deşeurilor

Respectarea şi aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului

Oferirea de consultanţă în domeniul managementului deşeurilor partenerilor noştri de contract

Satisfacerea clientului şi conştientizarea sa privind importanţa mediului înconjurător

Contur Linie separare Contact

Piatra-Neamţ, str. Mihai Stamatin, nr. 13, jud. Neamţ, cod poştal 610227

Telefon: 0233-219.197
Fax: 0233-223.093
Mobil: 0729-348.681; 0730-636.423
E-mail: office@apisorelia.ro

Contur linie separare Autorizatii

Autorizaţia de mediu nr. 4/15.03.2012 a APISORELIA S.R.L., rev. 4 din 2016

Autorizația de mediu nr. 161/30.06.2014 a APISORELIA S.R.L., pentru punctul de lucru din Săvinești, NT

Contur Linie separare

Buton titluBun venit

Bun venit pe pagina noastră de internet!

Avându-şi originile în anul 2004, S.C. API SORELIA S.R.L. este autorizată să desfăşoare, la nivel național, diverse activităţi și servicii în domeniul managementului deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase: colectarea, preluarea, sortarea, stocarea temporară şi transportul acestora către agenţii economici ce asigură eliminarea finală, prin diferite procedee specifice... mai multe detalii >>

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. API SORELIA S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităților cu impact potențial semnificativ, pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Schimbare de destinație din atelier dulgherie în hală pentru depozitare/stocare temporară deșeuri nepericuloase și construcție șoproane”, propus a fi amplasat cadrul Platformei Industriale Săvinești (zona SOCIN), com. Săvinești, jud. Neamț.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, de luni până joi, între orele 8-16:30, și vineri, între orele 8-14, precum și la adresa de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.


Buton titluServicii oferite

Foto transport

Servicii de colectare şi transport a unei multitudini de categorii de deşeuri industriale, în vederea eliminării finale... mai multe detalii >>

Foto stocare temporara

Servicii de stocare temporară a deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase, în depozit autorizat... mai multe detalii >>

Foto ecologizare

Activităţi de ecologizare a amplasamentelor poluate şi de decontaminare a unor echipamente şi instalaţii industriale... mai multe detalii >>

Foto reciclabile

Activităţi de colectare și recuperare a deșeurilor nepericuloase reciclabile (hârtie și carton, materiale plastice, textile etc.)... mai multe detalii >>

Foto demolari

Activităţi de demolare şi curăţări de sectoare şi foste platforme industriale, construcţii civile și drumuri în incintă etc... mai multe detalii >>


Buton titluDiplome și certificări

Certificat ISO 9001 Certificat ISO 14001 Certificat OHSAS 18001 Diploma Top afaceri

Buton titluMateriale de prezentare

Brosura prezentare (RO) Brosura prezentare (EN)